Farsangi népszokás Mohán

Tikverőzés

Tikverőzés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén

2015. május 01. - Tikverőzés

Mérföldkőnek számított a tikverőzés történetében, amikor 2011. szeptemberében felvételt nyert a SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKÉRE, amely azt a nemes célt szolgálja, hogy a nemzet tudatosan megőrizze kulturális arcát, élő identitását, hogy átörökíthesse az örökség-elemeket az eljövendő generációknak, és megóvhassa a feledéstől.

Következzék egy rövid áttekintés, összefoglaló gyűjtemény arról, hogy pontosan mit is jelent ez a megtiszteltetés.

unescologo.jpg

Az UNESCO – (angolul: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 1945. november 16-án alakult meg, Párizsban.
Az UNESCO tevékenységének célja, hogy megteremtse a civilizációk, kultúrák és emberek közötti, a közös értékek iránti tiszteleten alapuló párbeszédhez szükséges körülményeket. A szakemberek szerint szükség van egy olyan, az UNESCO küldetésének és tevékenységének fókuszában álló, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező jövőképre, amely magában foglalja a béke megteremtését, az emberi jogok betartását, a kölcsönös tiszteletet, a szegénység megszüntetését, a kultúrák közötti párbeszédet az oktatás, a tudomány, a kultúra és a kommunikáció segítésével. [...]

Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) az UNESCO programjainak, elveinek magyarországi megvalósítására alakult kormánytanácsadó testület. A Bizottság célja, hogy a világ többi nemzeti bizottságával, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, a civil társadalommal, intézményekkel, iskolákkal együttműködve segítse az UNESCO munkáját az oktatás, a tudomány, a kultúra valamint az információ-kommunikáció területén, és elősegítse a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO révén való népszerűsítését. [...]

Az UNESCO Kultúra programjának stratégiai célkitűzései az örökség védelme, hirdetése és közvetítése, valamint a kreativitás és a kulturális kifejezések sokszínűségének erősítése. [...]

*** Részletek, teljes cikk forrása: http://www.szellemiorokseg.hu/index0.php?name=f5_unesco - megtekintés 2015.05.01.***

Nemzeti Jegyzék

A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO egyezmény célja szerint minden csatlakozott ország a területén található szellemi kulturális örökség elemeket azonosítja és nyilvántartja.

A kulturális miniszter 2009. május 19-én kelt felhívása alapján a Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatják felvenni A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéké-re. Ennek módja az erre a célra készített jelölő nyomtatvány kitöltése és dokumentációk csatolása. A jelölés elkészítésébe a helyi szakmai és civilszervetek, valamint az érintett csoportok lehető legszélesebb körét kell bevonni. Az elkészítés folyamatában a Szellemi Kulturális Örökség Megyei Referensei nyújthatnak általános tájékoztatást és segítséget a közösségeknek. [...]

*** Részlet, teljes cikk forrása: http://www.szellemiorokseg.hu/index0.php?name=f2_nemzeti_jegyzek - megtekintés 2015.05.01. ***

 szko-logo-180.jpg

  • Az UNESCO honlapja a következő cikkel számolt be a felterjesztésről 2011. július 13-án:

http://www.unesco.hu/kultura/harom-uj-elem-kerulhet

  • És a következő cikkel jelentette be 2011. szeptember 15-én a lista bővülését, melynek során a tikverőzés is elem lett:

http://www.unesco.hu/kultura/ujabb-harom-elemmel

  • A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének elemei megtekinthetők az alábbi linken:

http://www.szellemiorokseg.hu/index0.php?name=f24_nemzeti_jegyzek_elemei

  • Közöttük a tikverőzés bemutatása és jelölő dokumentuma:

http://www.szellemiorokseg.hu/index0.php?name=0_tikverozes_mohan

 

 Dokumentumfilm a tikverőzésről

 

 A jeles esemény alkalmával dokumentumfilm is készült a tikverőzésről.

A film tartalmaz riportokat, felsorakoztat régi fényképeket és felvételeket.

A teljes dokumentumfilm megtekinthető három részletben az alábbi linkeken:

 

 

 

 

Diák előadás a tikverőzésről

Szívmelengető érdekesség ez a videofelvétel egy referátumról, iskolai kiselőadásról, melynek a tikverőzés a témája.

Külön figyelemreméltó, hogy az előadó szemléltetőeszköz gyanánt saját kezűleg készítette el a jellegzetes ruhát (látható 2:50 környékén) - aki varrt már ilyet, az nagyra értékeli az erőfeszítést.

Fotóalbum - 2015. február 17.

 Idén sem múlhatott el a húshagyókedd Mohán tikverőzés nélkül.

p2170073.JPG

Ismét érdeklődők tömege érkezett, hogy részt vehessen a tikverőzésen.

pavilon_tik3.png

Az év újdonsága a vadonatúj helyszín, a Pavilon volt.

pavilon_tik.png

A 2014-ben pályázati forrásból megépített Pavilon a tikverőzés új otthona.

p2170042.JPG

szervezők még egy meglepetéssel készültek a többezer érdeklődő látogatására: mini-színtársulat módjára eljátszották, hogyan zajlik a tikverőzés az udvaroknál. Tették mindezt a tikverőzés hőskorát idéző viseletben.

20150218-regi-szep-nephagyomany-tikverozes-mohan69_resize3_800x600.jpg

Természetesen a falubeliek is üdvözölték a hagyományőrzőket.

p2170094.JPG

A házaknál is szívesen látták a tikverőzőket. :)

p2170081.JPG

 Jó hangulatban telt a nap, kellemes emlékekkel lettünk gazdagabbak.

p2170130.JPG

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt...

Újságcikk a 2015-ös tikverőzésről - Fejér Megyei Hírlap Online

Tikverőzés Mohán - Senki se menekült

A Fejér Megyei Hírlap rendszeresen tudósít a tikverőzésről, idén is beszámoltak az eseményről.

A szöveges beszámolót fotógaléria és videómontázs egészíti ki.

Link a cikkhez: http://feol.hu/hirek/senki-se-menekult-1679781

Link a fotógalériához: http://feol.hu/galeria/tikverozes_mohan/2174064/1

Link a videómontázshoz: https://www.youtube.com/watch?v=G31mYjwb68k

A tikverőzés hagyománya

A népszokás leírása

A falu életének kétségkívül legjelentősebb eseménye a húshagyó keddi tikverőzés.

Farsangi népszokások az egész országban fennmaradtak, azonban a mohai különlegessége, hogy külső beavatkozás, felsőbb szervezés nélkül él.

t074l_preview.jpg

A tikverőzés a farsang utolsó napján kerül megrendezésre. Minden év húshagyókeddjén a 14-20 év körüli legények tradicionális maskarába öltöznek: rongyszalagokkal gazdagon díszített bohócnak, fehérruhás szalmatöröknek, szerencsehozó kéményseprőnek, és a legfiatalabb alakoskodók lánynak. A színes farsangi maskarások végigjárják a falut, és minden házba-udvarba betérnek, hogy összegyűjtsék a tyúkólakban talált tojást (mint a termékenység és bőség szimbólumát).

A szokás a nevét a csupán jelképesen elvégzett „tyúkverésről” kapta, a tyúkok fenekét a bohócok furkósbotjukkal jelképesen megütögetik, amely szimbolikus cselekedet a jószág termékenységét hivatott elősegíteni.

A varázslás részeként a tikverőzők korommal kenik be a házak lakóit - elsősorban a lányokat, asszonyokat -, a járókelőket és az érdeklődőket, külön tekintettel a már hagyományosan az iskolákból és óvodákból idelátogató több száz gyerekre. A kormozással mindannyian a varázslat részeseivé leszünk.

A tikverőzőket a házaknál a tojáson kívül ma fánk és bor is várja, az összegyűjtött több száz tojásból pedig az esti mulatságra rántotta készül. Ezzel a lakomával és tánccal zárul a falu népe számára a farsang.

A tikverőzés kezdeti időpontját meghatározni nem tudjuk. A szokás eredetével kapcsolatban csupán annyit tudunk megállapítani, hogy több mint 100 éves lehet. A néprajztudomány számára Pesovár Ferenc, néprajz-, néptánc- és népzenekutató, fedezte fel a mohai hagyományt. Az első írásbeli említés is Pesovár Ferenc és Bartha Tibor újságcikkéhez fűződik, a Fejér Megyei Hírlap 1961.05.03. számában olvashattunk először a tikverőzésről Mohával kapcsolatosan. A község hivatalos iratai között erre semmiféle adat nem utalt, hiszen az ilyen és ehhez hasonló népszokások elismerés híján - bizonyos időkben tiltás ellenére - a hivatalos szervektől függetlenül éltek, hagyományozással továbböröklődve.

A fiatalok kitartása a népszokás megszervezésében nagymértékben hozzájárult a fennmaradásához. Mind a mai napig kulcsfontosságú a mohai fiúk dicséretreméltó vállalkozó kedve. A falu közössége minden évben tudatosan készül a jeles napra, a szervezés már szerves gyakorlatát képezi a falu életének. A hagyományt nem szükséges újratanítani, az egymást követő generációk tagjai fokozatosan adják tovább egymásnak a szokás menetrendjét, az öltözetek készítésének praktikáit, és azon tudást, fortélyokat és taktikákat, amelyek a külső szemlélők számára láthatatlanok maradnak.

A tikverőzést soha nem kellett újratanítani, hiszen a mindenkori mohai fiatalok többé-kevésbé gyakorolták, évről-évre átadták egymásnak. Az 50-es, 60-as évek politikai rendszerében a kihalás, betiltás veszélye fenyegette, a faluközösség a ragaszkodásával, valamint Pesovár Ferenc a kitartó szakmai érdeklődésével tartotta életben. A hagyomány ismertetésében és népszerűsítésében a 60-as években fellendülést hozott a televízió elterjedése.

Moha község lakossága egyedülálló módon megőrizte, és napjainkban is példaértékűen fenntartja ezt a különleges néphagyományt, büszkén és féltve őrzött kincsét. A mohai tikverőzés 2011 szeptemberében felvételt nyert a SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NEMZETI JEGYZÉKÉRE, amely azt a nemes célt szolgálja, hogy a nemzet tudatosan megőrizze kulturális arcát, élő identitását, hogy átörökíthesse az örökség-elemeket az eljövendő generációknak, és megóvhassa a feledéstől.

A Nemzeti Jegyzék elemeinek listája és teljes felterjesztési anyaga hozzáférhető a www.szellemiorokseg.hu honlapon.

*** Forrás: www.moha.hu ***